Tarragona i Reus embrió d’una smart region

Gustavo Cuadrado

Més cohesió territorial: Reus s’adhereix a Tarragona Smart Mediterranean Region

Tarragona i Reus, a través de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, segueixen avançant en la seva tasca dirigida a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Per tant promoure un entorn sostenible, tant econòmicament com mediambientalment, a través de les noves tecnologies i la innovació.

Això permet una gestió cada cop més eficient dels recursos i serveis, a més de fomentar una integració i participació ciutadana cada cop més activa, davant una societat cada cop més exigent.

Quan aquests objectius funcionen, com és el cas, els horitzonts s’amplien.

En aquest sentit, i amb visió de territori, és com esdevé la Smart Mediterranean Region.

Amb el concepte de regió es vol crear sinergies i suport entre els diversos municipis amb l’objectiu de consensuar un conjunt de polítiques i programes destinats a la transformació del Camp de Tarragona a nivell regional i extrapolar-ho a altres ciutats, regions i territoris del Mediterrani.

Mediterraneitat

Davant un món polièdric i global, la visió d’una regió mediterrània emergent permet dirigir els esforços en fer de les smart cities del Mediterrani un potent motor de creixement i transformació de la regió.

Per aquesta fita és del tot important fomentar un ús eficient i sostenible de l’aigua i d’igual mode una eficiència energètica mitjançant usos responsables dels recursos energètics i el seu consum.

A la vegada un territori cohesionat i amb modes de transport eficients i menys contaminants cap a una mobilitat més sostenible.

També propiciar hàbits saludables envers la salut i bona alimentació en la dieta mediterrània.

I finalment aprofitar la riquesa artística i cultural del territori com a pol d’atracció turística i patrimonial.

És d’aquesta manera com la Fundació serveix i actua com a nexe vertebrador del territori establint lligams vincles d’unió entre les seves empreses, el sector del coneixement, les administracions públiques, els emprenedors i la ciutadania.

Projecció internacional de territori

Finalment, partint d’aquesta mediterraneitat no es pot deixar escapar l’oportunitat de potenciar la marca Tarragona, com a territori intel·ligent, amb projecció europea i internacional comunicant el compromís i lideratge d’una estratègia de transformació digital, i posicionar les bones pràctiques a l’exterior obrint nous mercats potencials.

Al mateix temps, ser proactius en la participació en xarxes internacionals, permetent l’intercanvi d’experiències i escalabilitat de projectes innovadors locals.

Amb tot plegat, la Fundació treballa per projectar la nostra  com una regió mediterrània i intel·ligent dins d’un territori cohesionat i sostenible que aprofita les noves tecnologies, el coneixement i la innovació local per millorar cada dia més la qualitat de vida d’una ciutadania activa i participativa.

Unes premises propies del segle XXI i que fan del camp de Tarragona, una smart region.

Gustavo Cuadrado (director executiu/gerent) fundació Tarragona Smart Region

https://www.linkedin.com/in/gustavo-cuadrado-moya-04490631/

 

Postgrado Smart Cities de Tarragona

Gustavo Cuadrado Moya

Sembrando para el futuro

Con una financiación precaria que está limitando la actividad investigadora y alimentando la fuga de cerebros, con un número de estudiantes que se resiente por culpa de tasas de matrícula excesivas y becas insuficientes.

Con todo eso… y la universidad catalana parece que aguanta el tipo. Los ‘rankings’ internacionales conocidos las últimas semanas -el de Shanghái, hecho público el 15 de agosto, y el Times Higher Education del pasado jueves– .

Así empieza un artículo del periódico de Cataluña firmado por, María Jesús Ibáñez y que podéis ver íntegramente en http://www.elperiodico.com/es/noticias/educacion/hazana-universitaria-tarragona-rovira-virgili-5412403

Aprovecho esta noticia a parte de para manifestar mi orgullo de pertenecer al equipo de profesores asociados de  esta gran universidad.

También para hablar de una de las grandes apuestas formativa de la universidad, del que soy uno de los coordinadores y que estoy seguro que en pocos años será un referente a nivel internacional.

Os hablo del  “Diploma de Postgrado en Smart City de Tarragona”.

Gran parte de la ciudades , siguiendo las orientaciones y las líneas de financiación de la UE, y en el caso del Estado español del plan Nacional de Ciudades Inteligentes o Smart City.

Esta dinámica supone incorporar Tecnologías de la Información i la comunicación (TIC) en la prestación de los servicios públicos municipales, al tiempo que desarrollar formas de gobernanza sensibles a la participación mediante herramientas colaborativas.

Con un selecto claustro de profesores interdisplinario conformado por profesores de diferentes áreas de conocimiento tanto tecnológicas y de las ciencias sociales, y profesionales y técnicos municipales alrededor del estado.

 

Un postgrado dirigido sobre todo a personal de las administraciones públicas  y personas que quieran orientar su carrera al desarrollo del sector de las Smart cities.

 

Este primer año, incluye un seminario exclusivo en Bruselas y está previsto en el futuro un seminario en la LSE.

 

Os adjunto el link por si estáis interesados.

“Diploma de Postgrado en Smart City de Tarragona”.

 

Gustavo Cuadrado