Pla Estratègic Tarragona 2022 (Part I)

Gustavo Cuadrado Moya

Pla estratègic Tarragona 2022

Aquesta setmana han passat ja dos anys de la finalització del document del Pla estratègic Tarragona 2022.

D’aquest document vaig tenir , el repte i l’honor de ser el director durant els anys del seu desenvolupament. Però s’ha de dir que sense l’ajuda del fantàstic equip de funcionaris de l’Ajuntament de Tarragona ( Tomàs Sentis, Bartomeu Navarro , Montse Pasqual….), la consultora guanyadora del concurs Lavola i sobre tot per la Valle Mellado , el repte hagués estat més complicat de superar encara.

El repte era complicat per diversos motius:

 • Pressupost era mínim. En plena crisi , teníem molt clar que hauríem de fer un esforç titànic intern, i amb la tècnica “learning by doing”
 • Haviem fet un PAM en base als programes electoral, però era molt complicat fer el seguiment del seu compliment.
 • El plannig de temps que teníem era molt ajustat… en el millor del casos , aprovar-ho uns mesos abans a les eleccions municipals, el feia que el projecte estigues molt exposat a la baralla política.
 • Més de 18 plans sectorials… si una cosa tenia molt clara des del principi, que a la ciutat hi havien molt plans estratègics sectorials (cultura, Universitat, mobilitat, joventut…) plans treballats per altres persones, en alguns casos guardats en algun calaix… i tota aquesta feina havia de ser aprofitada i posada en valor.
 • El repte de fer un pla amb participació ciutadana. Durant el procés el pla participatiu de la diagonal de Barcelona, havia suposes la dimissió d’un tinent alcalde.
 • Pressa de decisions complicades , en un context de crisi… des de l’equip, uns dels reptes més importants als qual en enfrontaven , era que en un comitè d’avaluació , on estava representat tothom, podria donar-se el cas de que fos molt complicat decidir les vies o línies per on la ciutat havia de tirar , donat possibles interessos contraposats.

Un cop , estudiats altres casos de pla estratègics , definint la metodologia que volíem utilitzar, definint molt be (un any) el brifing del projecte, havent triat l’equip, desprès de fer el concurs i saber l’empresa que treballaria amb nosaltres, ens vam ficar a treballar.

Per una banda pactant el calendari, fen el buidatge de tots els plans sectorials que teníem ( per definir les contraposicions) un total de més de 18 amb una suma de més de 5000 pàgines, treballar el model de participació i sobre tot tenir molt clars el riscos i les oportunitats que es presentaven.

Un cas a banda, era definir el pla de comunicació durant i desprès del desenvolupament del pla… la comunicació duran el desenvolupament del pla, va ser de no molt alta intensitat, volíem la participació ciutadana ( de fet es van fer gaire ve una vintena de taules sectorials, amb representants de totes les entitats), però de manera no desmesurada… una exposició excessiva podia tenir riscos…

En quan a la comunicació un cop acabada, la vam deixar oberta per tal de que a oficina de seguiment del pla , la pogués definir… però a final del 2012, les perspectives econòmiques i polítiques , no tenien perspectiva de millorar i es va optar que una estratègia que definiré i explicaré mes endavant.

Algunes conclusions:

 

Però que és el pla Tarragona 2022?

Tarragona 2022 és l’instrument que marca el full de ruta de la ciutat pels propers anys. Tarragona 2022 aglutina i dóna coherència a tot un seguit de plans sectorials i territorials que proposen diferents actuacions sobre el mateix territori. És doncs un Pla de Plans sense el qual la Tarragona del 2022 seria una ciutat diferent.

El Pla estableix una concepció global de Tarragona a partir d’una anàlisi a fons dels diferents aspectes socials, econòmics i territorials de la nostre ciutat i d’un ampli consens i profund debat entre la ciutadania i els agents tarragonins.

Per que serveix aquest pla?

 Tarragona 2022 pretén donar resposta als interrogants de futur que té la ciutat. Serveix per a definir la ciutat del demà. Detecta les necessitats de creixement dels sectors econòmics, les seves mancances i potencialitats. Analitza les necessitats socials. Fixa les mesures necessàries per a obtenir una ciutat cohesionada socialment i urbanística. Defineix com gestionem el territori i els serveis. Serveix també per a coordinar els projectes públics i privats, de manera que tots vagin en la mateixa direcció.

És un compromís conjunt d’Ajuntament i ciutadania per a avançar cap a la ciutat que volem i que, en definitiva, aprofiti les potencialitats de lideratge que Tarragona té.

Procés de desenvolupament que va tenir el pla.

Tarragona 2022 va ser un procés mixt: tècnic i participatiu, que es composava d’una diagnosi, uns objectius estratègics i un pla d’acció amb les línies estratègiques formades pels projectes i accions a realitzar.

Diagnosi:

A partir de l’estudi i l’anàlisi dels diferents documents, plans i estratègies existents i de la participació virtual i presencial, es va redactar el document de diagnosi en el que s’analitzaren les principals oportunitats i amenaces de la ciutat. Aquesta diagnosi s’elaborarà a través de diferents eixos conceptuals o àmbits temàtics que agruparan les diferents àrees d’intervenció i els grups de treball.
Està dividit en diferents àmbits temàtics que afecten al desenvolupament i al futur de la ciutat:

 • Aspectes socials, com els equipaments i serveis públics, la cultura, la salut, l’associacionisme..
 • Aspectes econòmics, com el sector industrial, el turisme i el comerç, la promoció de la ciutat, la innovació i el desenvolupament, les infraestructures, … .
 • Aspectes territorials, com el model urbà, la mobilitat, el patrimoni natural i cultural, … .

Les conclusions de la diagnosi van ser essencials per establir els objectius i les línies estratègiques que son la base del Pla.

Objectius estratègics.

 És la part clau del Pla. En aquesta fase cal establir les prioritats de la ciutat i fixar els objectius a aconseguir. Al mateix temps, aquests objectius es plantegen com uns instruments de treball i reflexió que serveixen com a fil conductor de tot Tarragona 2022. Aquests objectius tenen uns trets específics que es defineixen a continuació:

 • Són integradors, transversals i recullen tots els aspectes claus de la ciutat.
 • Tenen un marc temporal fixat d’acord amb el Pla i el ritme de la ciutat.
 • Defineixen les idees força de la ciutat
 • Conformen les temàtiques dels grups de treball i l’àmbit adequat pel consens des de diverses òptiques.
 • Són la base per definir les línies, els programes i les accions.

Pla acció

 El Pla d’acció de Tarragona 2022 és el document final que defineix les estratègies i actuacions que s’han d’impulsar en el municipi per tal d’assolir els objectius estratègics definits pel treball tècnic i participatiu.

El pla d’acció s’organitza a través d’una estructura jeràrquica a partir de:

 • Línies d’acció: Grans línies procedents dels objectius estratègics que vertebren la conceptualització de Tarragona 2022.
 • Programes: Blocs temàtics que despleguen les línies d’acció i en defineixen la seva execució programàtica a nivell temporal i de recursos.

    Accions: Detall de les accions que desenvoluparan a nivell de projectes, iniciatives, pactes, acords etc. els programes descrits anteriorment.

El pla d’acció incorpora un sistema d’indicadors que permet avaluar i fer un seguiment de l’evolució del compliment i l’execució de les accions, programes i línies d’acció i, en definitiva, de l’evolució de Tarragona 2022.

Be, com veig, que aquest post se m’està convertint en un document amb una alta carrega tècnica i una mica llarg… faré una segona part en la qual us explicaré quines son les conclusions, com s’ha desenvolupat el pla Tarragona 2022, aprofitant la seva integració el  pla estratègic dels Jocs del Mediterrani Tarragona 2017 i el projecte Smart cities, i com estem desenvolupant la avaluació d’indicadors i el repte més important, que com estem treballant per tal que com altres plans, no sigui un document guardat en un calaix, si no un document present en totes les acció dutes a la ciutat i a les polítiques liderades per l’ajuntament.

Salutacions

Gustavo Cuadrado

meetingboard