Conclusions pla 2022

Pla 2022

Doncs per ser justos, ja que no els vaig arribar a esmentar al anterior article, no vull oblidar-me dels dos grans professionals de La vola que son els que realment van treballar de valent el dia a dia i el buidatge de la informació , em refereixo a Eloi Montcada i la Judith Vila.

Després de tot el procés participatiu , passar pel comité avaluador i el procés de buidatge de la documentació les conclusions es van basar en els següents eixos:

1. Tarragona ciutat capital

L’any 2022 Tarragona ha de ser una ciutat ben connectada amb el seu territori, nacional i internacionalment. Amb el tramvia, el tren convencional i el d’alta velocitat, l’aeroport, el port amb el transport de persones i mercaderies i per carretera (amb l’eix Tarragona-Montblanc-Lleida-Odontosi).

Hem de ser una ciutat referent en els àmbits del patrimoni, el comerç, el turisme cultural, esportiu i de platges, la gastronomia relacionada amb la dieta mediterrània, i el creixement econòmic basat en la innovació i la recerca.

2. Tarragona, ciutat cohesionada

La ciutat del 2022 tindrà pols d’activitat a cadascuna de les zones, convertint cada barri en un centre específic (ciutat esportiva a ponent, ciutat de la música a llevant,…) A més tots els barris estaran connectats a través de corredors verds.

La ciutat estarà cohesionada a nivell social amb programes que afavoriran la igualtat d’oportunitats, el civisme, el sentiment de pertinença o la inserció laboral dels col·lectius en risc d’exclusió social.

3. Tarragona com a motor econòmic

El 2022 la ciutat estarà traient rendiment a totes les seves potencialitats: Turisme (cultural, esportiu, familiar , d’oci i platges), comerç, logística, química bàsica i aplicada, i la recerca. Es desenvoluparan programes per impulsar al màxim aquests sectors i generar ocupació. A més, es treballarà per garantir l’existència de treballadors qualificats per assumir la demanda de treball d’aquests sectors. Per altra banda, es potenciarà la creació d’empreses i la captació d’inversions.

4. Tarragona per la recerca i la innovació

La Tarragona del 2022 vol ser una ciutat immersa en la societat del coneixement. Per això s’enfortirà el paper de la URV com a pol d’innovació i competitivitat. Es fomentarà l’ús de les noves tecnologies i les empreses dedicades a l’economia verda i la innovació.

5. Tarragona per la cultura i l’educació

Al 2022 Tarragona serà una veritable ciutat educadora i es potenciarà la formació permanent i contínua a través del sistema reglat i de l’educació no formal. Es treballarà per aconseguir una societat multilingüe, on la ciutadania tingui un bon coneixement del català, el castellà i l’anglès, com a mínim. Hi haurà una bona xarxa d’equipaments i activitats culturals a l’abast de tota la ciutadania.

6. Tarragona per la qualitat de vida

La ciutat ha de ser referent en qualitat de vida i estil de vida mediterrani. Amb una bona qualitat ambiental i un patrimoni natural a l’abast de la ciutadania. Es desenvoluparan programes per ser una ciutat saludable a través de la pràctica de l’esport, la dieta mediterrània… La lluita contra el canvi climàtic, la promoció del transport públic, la creació d’entorns urbans saludables, o millorant la sensibilització cívica i mediambiental de la ciutadania.

7.  Gestión eficient i participativa

El 2022 l’administració ha de ser més àgil i eficient en els seus processos i en l’atenció al ciutadà. A més, haurem d’estendre la cultura de la participació ciutadana a tots els nivells possibles. Per tot això, és imprescindible potenciar l’ús i aplicació de les noves tecnologies tant a l’administració com als canals de participació.

El Pla Tarragona 2022 és l’eina que marca el full de ruta de la ciutat pels propers anys. El Grup Impulsor està integrat per 18 representants de les entitats socials, econòmiques i veïnals més representatives de la ciutat. Així, hi tenen representació la CEPTA, l’AEQT, la PIMEC, l’Associació Hotelera de Tarragona, la URV, CCOO i UGT, la Subdelegació del Govern, la Delegació del Govern de la Generalitat, l’Autoritat Portuària, els quatre grups municipals amb representació a l’Ajuntament (PSC, CiU, PP i ERC) i les tres federacions veïnals de Tarragona. Aquest grup ha estat l’encarregat de validar la documentació i el pla de treball resultant del procés de participació i elaboració del Pla.

Quin i com és el seguiment que es vol fer d’aquest pla?

 La veritat és que encara que no ha estat públic, el pla 2022 no s’ha quedat a un calaix… tot el pla d’actuació de l’ajuntament de Tarragona esta basat en el eixos.

També el pla estratègic del 2017 , del pla smart cities i del desenvolupament de la marca de ciutat , estan basats en un 100% en aquest document i les seves conclusions.

La idea inicial , era crear una oficina d’avaluació i seguiment, la crisis ens ha obligat a ser més creatius… i el 50% de les accions del pla 2022 esta integrades al pla del 2017.. el que suposa un seguiment exhaustiu i evacuatiu de les seves accions.

En un futur post us explicaré els eixos en que es basa la marca ciutat de Tarragona i el pla estratègic dels Jocs del mediterrani.

Però lo veritablement important , en tots aquest plant es crear indicadors eficients i poder-los avaluar… en la meva opinió la manca de gestió i d’us d’aquestes eines per part dels directius catalans i espanyols , han provocat la nostra baixa productivitat….

Salutacions

@GCuadradoM

foto agafada del concurs mirades de Tarragona (Dani Seró)

meetingboard